باور کردنش سخت است امّا یکسال از درگذشت عزیزی که اسطوره‌ی ادب و معرفت و رفاقت بود گذشت. در این یکسال از او بسیار نوشته‌ام و بسیار ننوشته‌ام. امّا حقیقت این است که بی اغراق، لحظه‌ای از یادش نبرده‌ام. کم‌اند کسانی که بدون هیچگونه چشم داشتی دوست بدارند. «بی دریغ باشند، در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان.» کسانی که بدانی هیچوقت پشتت را خالی نمی‌کنند. کم‌اند کسانی که از ادب و معرفت و رفاقت این همه بهره داشته باشند. جای اسحاقی بزرگ یکسال شد که خالی است و به گمانم هرگز پر نخواهد شد.

استاد حشمت الله اسحاقی و استاد دکتر قیصر امین پور

چهارشنبه 24 دیماه 93
در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر اندیشه (فاز 3)
ساعت 17-19 مراسم شعر خوانی به یاد او برپاست.  

ازتمام عزیزان دعوت می کنیمدراین مراسم شرکت نمایند.