انجمن ادبی فرهنگ (اندیشه)

1393/06/30 ساعت 11:46

دیدار اعضای انجمن ادبی فرهنگ اندیشه با ریاست محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهریار برادرسلیمانی

1393/06/30 ساعت 11:36

انجمن ادبی صفادشت

عکسی به یادگار از دوستان خوب انجمن ادبی صفادشت

1393/06/30 ساعت 11:34

روز شعر وادب- انجمن ادبی فرهنگ اندیشه

عکسی به یادگار از  روز شعر وادب-انجمن ادبی فرهنگ اندیشه-چهارشنبه 26/6/1393